А

АБРАМЕНКО І.А...... 20

АБРАСІМОВ К.Е....... 45

АГАРЬОВ С.В............ 66

АГУЛОВ О.О.............. 22

АКУЛОВ О.А............. 37

АЛЕКСАШКІНА А.О. 43

АЛЕКСЄЄВ А.О......... 37

АЛЕКСЄЄВ І.Ф.......... 48

АЛЕКСЄЄВ О.І.......... 34

АЛЧІН О.А................. 61

АЛЬОШИН Д.А......... 22

АНДРЕЄВ Є.А............ 23

АНДРЄЄВ А.В............ 34

АНДРЄЄВА О.Д......... 47

АНДРІЙЧУК І.Л........ 45

АНДРУСЬЄВА В.П.... 53

АНІКЄЄНКО О.І........ 69

АНТИПЕНКО О.О.... 64

АНТОНЕНКО Д.М.... 16

АРГАТЮК В.В........... 48

АРІСТАРХОВА А.І.... 42

АСТАПОВ О.А........... 46

АФАНАСЬЄВ Є.В...... 49

АШУРКІН С.О........... 63

Б

БАБАК Г.А................. 15

БАБІЧЕВ О.В............. 65

БАЄВА К.Г................. 48

БАКУЛІН Г.М............ 58

БАЛАБАНОВА І.В.... 30

БАЛАБАНЦЕВ О.А... 36

БАЛАЛА О.В.............. 22

БАЛАХОНОВ В.І....... 12

БАЛЯСОВ О.В........... 13

БАРАНОВ О.О........... 55

БАРАНОВ Р.В............ 45

БАРІЛОВ О.В............. 60

БАРКОВА В.С............ 32

БАРНЯКОВ М.М....... 26

БАРСУКОВ І.М......... 21

БАСАНЦОВ І.І........... 23

БАТІЩЕВА Е.М........ 14

БАТРАКОВ А.Ю........ 32

БЕЗУГЛА А.С............ 36

БЕЛЕЦЬКИЙ К.О..... 51

БЕЛКОВСЬКИЙ О.В. 21

БЕЛЯВЦЕВА В.М..... 41

БЕРЕЗА Д.В................ 49

БЕРНАЦЬКИЙ О.В... 40

БЕСПАЛЬКО С.М..... 32

БЕШ І.В....................... 52

БЄКЄТОВА Г.М........ 39

БЄЛИХ В.A................. 31

БЄЛІКОВ Ю.П........... 35

БІЛАНОВ А.О............ 21

БІЛИЙ О.М................. 49

БІЛЯНСЬКИЙ Р.С.... 70

БОБРОВНІКОВ В.О.. 45

БОВСУНОВСЬКИЙ В.В.   27

БОГАЧ В.В................. 57

БОГДАНОВА І.І........ 44

БОДНАРЧУК С.А...... 22

БОДНЯ Д.А................. 29

БОЙКО А.В................ 49

БОЙКО А.С................ 56

БОЙКО Н.Ф............... 54

БОЙЧУК З.В.............. 51

БОЛТЕНКО В.М....... 46

БОНДАР З.І................ 24

БОНДАРЕНКО О.В... 54

БОРЗИХ І.В................ 13

БОРЗЯК М.М............. 48

БОРЗЯК Н.Д............... 51

БОРИСЕНКО Е.І....... 36

БОРИСЕНКО Н.В..... 68

БОРИСОВ О.В........... 69

БОРОВКО Д.О........... 56

БОРОДІН І.В.............. 25

БОРОЗНА Д.П............ 18

БОРЩЕВИЧ Т.В........ 59

БОТВИНА В.О........... 61

БРЮХАНОВ О.Г....... 26

БУГАЄВ Г.О............... 28

БУДНИЦЬКИЙ О.В.. 24

БУКАРЕВ Д.К............ 52

БУКЛОВ Ю.М............ 21

БУЛИГІНА Ю.В........ 33

БУМБУР Г.О.............. 32

БУРДЮЖА Т.В.......... 30

В

ВАКУЛЕНКО Е.П..... 64

ВАЛЄЄВ Р.А.М.......... 48

ВАЛЬЧУК О.П........... 19

ВАНІН В.М................. 65

ВАПЕЛЬНИК Я.О..... 70

ВАСИЛЕНКО С.А..... 29

ВАСИЛЬЧЕНКО О.О. 31

ВАСІльЄВА О.С....... 59

ВЕКЛОВ О.Ю............ 38

ВЕЛІГОРСЬКИЙ А.В. 25

ВЕЛІЧКО Ю.В........... 23

ВЕЛЬДЯКСОВА В.В. 44

ВЕРМАН О.В.............. 24

ВИНОКУРОВ С.В...... 63

ВИРВИХВІСТ М.О.... 27

ВИШНЕВСЬКИЙ С.В. 23

ВІДІНЕЙ Д.Ю............. 65

ВІЛІГУРІН О.В.......... 46

ВІНОКУРОВ В.В....... 50

ВОВК Л.М................... 57

ВОЗНЯК О.М............. 16

ВОЛИК К.В................ 41

ВОЛКОВ Д.А.............. 28

ВОЛОШИН О.В......... 25

ВОЛОЩЕНКО Т.П... 51

ВОРОБЙОВА Т.М..... 58

ВОРОНА А.М............. 50

ВОРОНА Д.А.............. 56

ВОРОНА С.А.............. 67

ВОРОНІН О.А............ 66

ВОРОНІН О.М........... 13

ВОРОНІНА В.І........... 41

ВОРОПАЄВ  О.М......... 37

ВУРСАЛ В.С............... 46

ВЯЛИХ О.С................ 67

Г

ГАВШИН П.О............ 17

ГАЛАВУРА О.В......... 18

ГАНЗЮК В.М............. 56

ГАРАНІН А.Р............. 34

ГАРБУЗОВ К.С.......... 26

ГАЦЕНКО І.Г............. 21

ГЕЙЗЕР Т.В................ 51

ГЕРАСИМЕНКО А.Г. 29

ГЕРАЩЕНКО Д.О..... 26

ГЕРБІШ Е.М.............. 31

ГЛАДКІХ С.В............. 41

ГЛАЗУНОВ В.В......... 57

ГЛІНСЬКИЙ В.М...... 21

ГЛУЩЕНКО С.О....... 61

ГОЛОВАЧ О.В........... 18

ГОЛОВІН А.В............ 27

ГОЛОВЛЬОВА Т.В... 48

ГОЛОШИВЕЦЬ І.О.. 22

ГОЛУЗИНЕЦЬ В.Ю.. 64

ГОНТАРЕНКО Д.В... 44

ГОНЧАРЕНКО А.В... 58

ГОНЧАРОВ С.А......... 69

ГОНЧАРОВА М.О..... 30

ГОРБАЧОВ А.М........ 21

ГОРБОКОНЬ С.С...... 25

ГОРБУЛЯ О.А............ 57

ГОРДІЄНКО Д.М....... 17

ГОРЄЛОВ В.І............. 55

ГОРЛЕНКО Т.О......... 47

ГОРЬКОВИЙ О.І....... 28

ГОРЮК Н.М............... 51

ГОРЯІНОВА Л.В....... 39

ГРАНКІН А.О............. 46

ГРАНКІН І.М............. 41

ГРАНКІНА О.М......... 50

ГРАНТКОВСЬКИЙ О.С.    17

ГРЕНЧІКОВ О.В........ 34

ГРИНЬКО В.Л............ 48

ГУЛАК Л.О................. 53

ГУЛЬ М.І.................... 65

ГУЛЯЄВ Д.М.............. 64

ГУРІН Г.В................... 67

ГУР'ЯНОВ А.П.......... 69

ГУСАР О.В................. 45

ГУЦАЛ Р.М................ 49

Д

ДАНИЛЕЦЬ А.А........ 20

ДАНИЛЕЦЬ А.В........ 19

ДАНІЛОВА І.Ф.......... 34

ДАНЧЕНКО Є.Ф........ 69

ДАНЧЕНКО С.В........ 45

ДАНЬКОВ М.А.......... 61

ДАШКОВ Є.В............. 32

ДВОЙНИХ М.В.......... 59

ДЕГТЯРЕНКО І.І....... 26

ДЕДЮРІНА О.В......... 51

ДЕЙНЕГА Д.І............. 38

ДЕМ’ЯНЕНКО В.П... 65

ДЕМЕНТЕНКО А.О.. 29

ДЕМИДОВ С.В........... 61

ДЕМЧИК О.І.............. 60

ДЕНИСЕНКО Д.С..... 40

ДЕНИСОВА Л.В........ 51

ДЖЕМБРІЙ О.О........ 47

ДЗЮБИНСЬКА Т.А.. 51

ДИВАК М.О................ 17

ДИКИЙ Д.В................ 68

ДІДЕНКО Н.А............ 51

ДІЧЕНКО Д.Є............. 18

ДМИТРІЄВА В.Д....... 51

ДОВЖЕНКО О.І........ 12

ДОВЖЕНКО О.І........ 21

ДОВМАТ Д.В.............. 66

ДОЧЕВ А.М................ 67

ДРАГОЛЮБСЬКИЙ А.В.   69

ДРОГОБЕЦЬКА Н.І.. 43

ДРУЖЕНЕЦЬ В.В...... 58

ДРЬОМОВА Н.С........ 39

ДУБІНА О.О............... 22

ДУБРАВІН В.А........... 45

ДУГЕЛЬНИЙ О.С..... 64

ДУДНИК А.Б.............. 64

ДУДЧЕНКО Є.С........ 25

ДУДЧИК І.В............... 23

ДУЛЬСЬКИЙ К.Е...... 45

ДУНАЄВ В.А.............. 36

ДЯДИК С.О................ 26

Е

ЕВГЛЕВСЬКИЙ І.І... 58

ЕРЕМЕНКО Т.В........ 31

ЕФИМЕНКО Т.М...... 48

Є

ЄВДОКІЄНКО О.П.... 41

ЄВЕНКО Д.В.............. 69

ЄВСЕЄНКО В.Р......... 14

ЄВТЯГІН С.С............. 18

ЄРМАКОВ А.В........... 45

ЄРМОЛАЄВ В.А........ 32

ЄРЬОМІН А.Я............ 27

ЄРЬОМІН В.М........... 16

ЄРЬОМІНА Ю.В........ 20

ЄФРЕМОВ О.В........... 15

Ж

ЖАРКОВА Н.В.......... 63

ЖИГАДЛО Г.О.......... 33

ЖИТЄНЬОВ С.В....... 13

ЖМАЙЛОВ Є.В......... 15

ЖУК А.М.................... 56

ЖУКОВСЬКА Г.М.... 44

ЖУРАВЛЬОВ С.В..... 40

ЖУРІЛОВА О.Г......... 53

З

ЗАБЄЛІН Е.В.............. 27

ЗАБЄЛІН І.О.............. 20

ЗАБУРАНИЙ І.В........ 27

ЗАБУРАНИЙ С.І........ 22

ЗАГОРСЬКА М.Ю..... 39

ЗАГУМЕННОВА Т.П. 53

ЗАІКА А.В................... 39

ЗАІКА Р.В................... 41

ЗАЙЦЕВ Д.Л............... 57

ЗАКРЕВСЬКИЙ А.О. 49

ЗАЛУЖНА Т.М.......... 40

ЗАСИДКЕВИЧ А.Г.... 20

ЗАХАРОВА Т.В.......... 31

ЗЕЛЄНОВ А.В............ 40

ЗЕМЛЯНА Ю.В.......... 44

ЗЕМЛЯНОЙ В.Ф....... 40

ЗЕМЛЯНСЬКИЙ О.Ю. 15

ЗЕРКАЛЬ С.В............. 64

ЗІНОВ’ЄВА Є.М......... 30

ЗІНЧЕНКО С.В.......... 16

ЗЛОБОВА Н.В............ 30

ЗОСІМОВ С.В............ 21

ЗОТОВА А.О.............. 31

ЗУБАР М.В................. 57

ЗУЄВА Г.М................. 58

І

ІВАНКОВ О.М........... 18

ІВАНОВ С.В............... 46

ІВАНЧЕНКО Д.К....... 34

ІВАНЧЕНКО І.В........ 38

ІВЧЕНКО І.Б.............. 30

ІГНАТОВ Д.О............. 70

ІГНАТОВ Є.М............ 22

ІЛЛЮШКО Ю.М....... 57

ІЛЬКОВ І.А................. 27

ІЛЬНИЦЬКИЙ Д.В.... 69

ІНОЗЕМЦЕВ А.В....... 27

ІНШИН І.Л................. 61

ІСАЄВ Р.С................... 46

К

КАЛАШНИК О.В...... 51

КАЛИНІЧЕНКО А.А. 37

КАЛІНІН С.Д............. 54

КАЛУЖСКИЙ М.О... 49

КАЛЬМЕР М.М......... 23

КАМАРАЛІ О.О......... 32

КАПЛУН О.А............. 52

КАРАБАНОВ С.І....... 61

КАРНАУШЕНКО Д.В. 69

КАРПЕНКО А.О........ 18

КАРПЕНКО В.І.......... 24

КАРЧУК М.В.............. 54

КАСЬЯН Д.А.............. 56

КАСЬЯН Д.В.............. 58

КАШЕНКОВ П.Т....... 32

КИРИЛОВ Р.Ю.......... 16

КИРСАНОВ С.М....... 15

КІБКАЛО О.В............ 70

КІРІЄНКО Л.В........... 41

КІРСЕНКО П.К.......... 50

КЛИМЕНКО В.В. 29, 45

КЛИМЕНКО С.В....... 68

КЛИМОВ О.В............. 64

КЛЮЗОВА І.Є............ 31

КНОРОЗОВА О.Ю.... 44

КОБЗАР О.С............... 16

КОВАЛЕНКО В.О..... 54

КОВАЛЕНКО С.О..... 43

КОВАЛЬСЬКА М.А.. 19

КОВТУН О.С............. 39

КОВТУН Р.В.............. 47

КОЖЕДУБОВ О.В..... 20

КОЗАЧЕНКО Д.Г...... 34

КОЗІН О.С.................. 13

КОЗІН Ю.В................. 55

КОЛЛЄ І.Г.................. 41

КОЛОМОЙЦЕВ В.І... 68

КОЛПАКОВ В.В........ 27

КОЛПАКОВА І.В...... 48

КОМІСАРОВА Т.А.... 44

КОМУЗА С.В.............. 63

КОНДРАТОВ А.І....... 16

КОНДРАТЮК С.П.... 54

КОНДРАШОВ В.А.... 59

КОНИГІН Д.М........... 67

КОНОВАЛЕНКО С.В. 51

КОНОНЕНКО С.М... 64

КОНЮЧЕНКО В.В.... 43

КОПЄЙКА В.О.......... 59

КОПЧЕНОВА З.О..... 53

КОРГУН О.В.............. 27

КОРКОЦЬКА Г.П...... 51

КОРНІЄНКО Д.А....... 21

КОРОЛЬ О.А.............. 52

КОРОТИЧ Є.С........... 67

КОРОТКИХ О.В........ 49

КОРСУН А.С.............. 39

КОРЧАК І.В................ 52

КОСЕНКО В.М........... 44

КОСЕНКО Ю.Г......... 65

КОСТЕНКО Е.А........ 19

КОСТЕНКО Є.А........ 23

КОСТРОМІНА Л.М.. 53

КОСТЮШИН С.В..... 59

КОСЯК Є.Л.................. 37

КОТ С.А...................... 19

КОТОВА В.М............. 53

КРАВЕЦЬ В.Ю........... 60

КРАВЧЕНКО Є.І....... 21

КРАВЧЕНКО О.О..... 70

КРИВЕНКО Л.М........ 30

КРИВОНОС Г.О........ 31

КРИВОШЕЄНКО С.В. 18

КРИВУЛЯ Д.А............ 63

КРИЛОВЕЦЬКИЙ А.Л. 22

КРИШТАЛЬ В.І......... 16

КРІВКО М.І................ 14

КРІНІЦИН С.Ю......... 60

КУБИЦЬКИЙ Ю.О... 31

КУБРЯК Є.М.............. 30

КУДОЯР О.М............. 26

КУДРЯШОВ Е.М....... 25

КУДРЯШОВ М.Е....... 67

КУЗІЧЕВ І.А............... 57

КУЗНЕЦОВА І.О....... 40

КУЗНЄЦОВ О.І.......... 22

КУЗЬМИЧ Т.О........... 58

КУЗЬМІНОВ Р.О....... 69

КУЗЮКОВ М.М......... 42

КУЗЮРА В.М............. 63

КУКУРІКА С.Ю......... 20

КУЛІК Є.Я.................. 28

КУЛІНЧЕНКО О.І..... 62

КУЛІЧКОВ Д.О......... 59

КУЛІЧКОВА О.Ю..... 47

КУЛІШ М.П............... 18

КУМЕЙКО А.В.......... 21

КУПРИНЕНКО В.І.... 52

КУПРІКОВ В.П.......... 65

КУРКЧІ К.М............... 58

КУРЧЕНКО С.М........ 34

КУЧЕРОВА Ю.Ю...... 38

КУШНЄР О.Ю........... 28

КУЮКОВА Ю.І......... 44

Л

ЛАБУСОВ Р.Ю.......... 35

ЛАВРІК Р.М................ 49

ЛАВРОВСЬКА В.В.... 51

ЛАВРУША А.М......... 59

ЛАГУТЧЕВА Т.І........ 55

ЛАДИКО О.Л............. 60

ЛАЗАРЕВА О.Б.......... 33

ЛАРІН М.О................. 56

ЛЕБЕДЬ О.Л.............. 49

ЛЕОНОВ Д.О............. 59

ЛЕЩЕНКО О.О......... 34

ЛИЗОГУБ В.М............ 14

ЛИСЕНКО А.В........... 28

ЛИСЕНКО І.В............ 48

ЛИСИКОВА С.В........ 70

ЛИСИЦЯ М.В............ 49

ЛИСИЦЯ О.В............. 56

ЛИСКО С.М............... 55

ЛІВАНДОВСЬКИЙ Р.О.     63

ЛІСОВОЙ Р.І.............. 65

ЛІСУН Д.А.................. 13

ЛІХАЧОВ Г.К............. 15

ЛОБКОВ О.В.............. 29

ЛОНДАРЬ О.Є........... 16

ЛУК'ЯНОВ О.М......... 16

ЛУК'ЯНЧЕНКО А.Г. 15

ЛУЦЕНКО Ю.Г......... 52

ЛЮЛЬКО А.В............ 14

ЛЮТАРЕВІЧ К.О...... 58

ЛЯХОВЕЦЬКИЙ Ю.І. 17

ЛЯШКО І.М............... 55

ЛЯШКО О.О.............. 13

М

МАЖАЙСЬКА Н.В... 39

МАЗАЛОВА Т.О........ 57

МАКАРОВ О.І............ 58

МАКАРСЬКИЙ І.Є.... 64

МАКОВЕЦЬКА Ю.В. 43

МАКОГОН Д.Т.......... 63

МАКУХА Т.М............ 39

МАЛАХОВА К.В....... 30

МАЛИКІН А.О........... 22

МАЛІБОГА І.В........... 63

МАЛІК І.О.................. 48

МАЛІНОВСЬКА Л.М. 47

МАЛОКУЦЬКО Є.М. 50

МАЛЬЦЕВ Д.Г........... 18

МАЛЯРЕНКО О.І...... 65

МАРКЄЄВ Д.В............ 32

МАРКОВ О.С............. 68

МАРТИНЕНКО І.О... 43

МАРТИНЕНКО О.М. 60

МАРТИНОВ О.І......... 63

МАРТИНЮК Є.В....... 55

МАРТИНЮК О.В...... 37

МАРТІРОСЯН О.О.... 28

МАРЦЕНЮК Ю.С..... 27

МАРЧЕНКО Н.О....... 31

МАТВЄЄВ І.В............. 35

МАТВЄЄВА В.Г......... 53

МАТВІЄНКО В.П...... 52

МАТВІЄНКО Д.М..... 32

МАТВІЄНКО С.М..... 32

МАТУС С.Є................ 59

МАТЮРІН І.В............ 51

МАТЮРІНА О.Л........ 55

МЕДВЕДЕВ О.В......... 14

МЕЛЬНИЧЕНКО В.В. 48

МЕРКУЛОВ Д.О........ 29

МЕХУР П.М............... 36

МЕЩЕРІН М.С.......... 22

МЄШАЛКІНА Є.В. 12, 36

МИРОНЕНКО О.М... 50

МИРОШНИЧЕНКО І.В.     36

МІЗІНА В.В................. 51

МІНКА О.В................. 36

МІНЯЙЛО К.Е........... 34

МІХАЛАП С.С........... 57

МОГИЛЬЧЕНКО Д.Ю. 61

МОРОЗОВА М.І......... 52

МОСКАЛЬОВ О.А.... 28

МОСКВІНОВ О.В...... 49

МОТОРІН С.В............ 68

МОТУЗЕНКО О.С..... 35

МРИХОН С.О............. 59

МУЖЕВ Є.О............... 57

МУЛИК А.Ю.............. 14

Н

НАБОКА В.В.............. 62

НАГОРСЬКИЙ Д.Ф... 57

НАЗАРКІН О.О.......... 16

НАЙМУШИН О.Є..... 50

НАЛИВАЙ В.С........... 57

НАУМОВ Д.О............. 38

НЕГОДА В.А.............. 29

НЕКРАСОВ О.В......... 66

НЕНЬКА Ю.В............ 64

НЕПРИНЦЕВ О.Б..... 13

НЕСТЕРЕНКО Д.В.... 26

НЕУДАХІН С.А......... 67

НЕЧЕПУРЕНКО С.О. 49

НИЗЕНКО Л.М.......... 44

НИКИТЕНКО П.О.... 38

НИКИТЧЕНКО Д.Ю. 35

НИКИФОРОВ В.В..... 35

НІДЄЛЬКО О.О......... 69

НІЗЕЛЬНИК С.С....... 34

НІКОЛАЄВА О.М...... 44

НІКОЛЕНКО Н.М..... 47

НОВІК О.М................. 51

НОВІКОВ С.В............ 21

НОЖЕНКО Р.Ю........ 68

НОС В.В...................... 61

О

ОВСЯННИКОВ В.Ю. 41

ОВЧАРЕНКО М.В..... 46

ОВЧИННИКОВА Н.В. 50

ОГАРОК О.С.............. 39

ОКСЕНЮК О.Л......... 23

ОЛЕЙНІКОВ С.О...... 61

ОЛЕФІРЕНКО В.М... 32

ОЛЄШКО Ю.Л........... 56

ОЛЬХОВСЬКА В.О... 40

ОМЕЛЬЧУК О.В....... 31

ОМЕЛЬЯНЧУК О.В.. 23

ОНИЩЕНКО І.О....... 18

ОНИЩЕНКО М.М.... 38

ОНОПКО О.Б............. 51

ОРЛЕНКО В.В........... 30

ОРЛОВ М.Я................ 52

ОСАДЧИЙ А.М.......... 29

ОСТАПЕНКО В.П..... 52

ОСТАПЕНКО Л.Д..... 52

ОСТАПЕЦЬ Р.О........ 39

ОСТАПЧУК О.В........ 64

ОСТРОУШКО Д.В.... 60

П

ПАВЛЕНКО Ю.О...... 47

ПАВЛЮЧЕНКО М.М. 23

ПАЛАМАРЮК О.В... 41

ПАНАСЕНКО О.Ю... 18

ПАНКОВ А.Ю............ 14

ПАНКОВ М.О............ 20

ПАНКРАТОВ М.П..... 45

ПАНОВ Є.Є................ 59

ПАНОВА Н.Г............. 31

ПАНЧЕНКО В.О....... 43

ПАНЧЕНКО Д.П....... 68

ПАСЕКУН С.О.......... 23

ПАСТУХОВ В.В........ 63

ПАТОКА О.Ф............. 52

ПАШИНСКИЙ М.І... 65

ПАШКО В.М.............. 58

ПЕКЛУН Ю.Г............ 40

ПЕРЕВЕРЗЄВ О.М.... 56

ПЕРЕВЕРЗЄВ О.С..... 68

ПЕРШИН В.Г............. 55

ПЕТРОВ Є.О.............. 45

ПЕТРУХІН О.П.......... 25

ПИЛИПЕНКО С.О.... 63

ПИЧАХЧІ Є.Ю........... 63

ПІНЯЕВ А.В............... 61

ПІРОГОВ П.М............ 38

ПЛОП О.О.................. 47

ПОБОКІН О.А........... 59

ПОГОРЄЛОВА М.О.. 44

ПОДДУБНИЙ Є.В..... 19

ПОДКОЛЗІН С.В....... 39

ПОЖИДАЄВ М.М..... 15

ПОЗДНЯКОВА Ю.І... 29

ПОЛІЩУК О.Г........... 61

ПОЛЯКОВ А.В........... 49

ПОЛЯКОВ І.О............ 68

ПОНОМАРЕНКО Є.О. 23

ПОНОМАРЬОВ А.О. 17

ПОНОМАРЬОВ С.О. 13

ПОПИК А.А................ 24

ПОПКОВ Д.О............. 67

ПОПОВ В.В................ 43

ПОПОВ О.В................ 48

ПОРОХНЯ Ю.О......... 32

ПОТАПОВ В.Ю......... 39

ПРИБИЛОВСЬКИЙ В.О.   16

ПРИХОДЬКО О.В..... 43

ПРОДАН О.Є.............. 52

ПРОДАН Ю.В............. 36

ПРОКОФ’ЄВ В.В....... 51

ПРОСТАКОВ Д.В...... 70

ПРОЦАЙ О.П............. 34

ПУГАЧОВ А.М.......... 48

ПУЛЬНОВА Т.І......... 47

ПУПЧЕНКО І.Д......... 67

ПУЦЕВ В.М................ 12

ПУЦЕВ М.В................ 13

ПУШКАРЬОВА Т.В.. 53

ПЯТАЄВА Н.Ю.......... 31

Р

РАКОВ Д.С................. 49

РАССКАЗОВА Г.А.... 67

РАЧКОВА М.М.......... 51

РАШИН О.В............... 46

РЕШЕТНІКОВА Л.Є. 41

РИБАКОВА І.Ю......... 69

РИЖЕНКОВ С.О....... 67

РИЖИХ В.П................ 14

РИЧКОВ О.Е.............. 23

РОЄНКО Р.В............... 45

РОЖКОВ М.В............ 16

РОМАНЕНКО В.В..... 37

РОМАНЧЕНКО А.О.... 37

РОМАНЧЕНКО В.А. 12, 36

РОМАНЧУК А.М....... 27

РОСПОТНЮК М.В... 38

РУДАКОВ Р.Б............ 15

РУДЕНКО В.М........... 58

РУДЕНКО П.В........... 22

РУДНИЦЬКИЙ А.В... 67

РУДОМЬОТКІН П.А. 55

РУСІНОВА О.М......... 47

РУССКІХ В.В............. 58

РЯБУШКО Д.О.......... 61

РЯХОВСЬКА Л.А...... 43

С

САВЕНКО О.М.......... 30

САВЕНКОВ О.В........ 45

САЙКО Т.Л................ 30

САЛОМАТІН А.С. 12, 41

САЛЬНІК С.П............ 45

САМОЙЛЕНКО М.В. 18

САМОЙЛОВ С.О....... 15

САНДУЛ Є.В.............. 61

САНЖАР О.О............. 40

САНЖАРЕВСЬКИЙ В.С.   22

САПЕГІН Д.Г............. 38

САРАВАС О.С........... 33

САУЛЕНКО В.В........ 26

САФОНОВ В.В.......... 50

САХНОВ О.В............. 46

САЧКО А.С................ 36

СВЄТЛИЧНА Т.П..... 50

СВИРИДЕНКО О.М.. 48

СВЯТНИЙ О.І............ 56

СЕВАСТЬЯНОВ В.М. 34

СЕВАСТЬЯНОВА Н.Є. 52

СЕВЕРІН В.Й............. 50

СЕЛІВЕРСТОВ О.О.. 15

СЕМЕНОВ О.В.......... 68

СЕМЕНОВА Д.І......... 34

СЕМЧУК А.В............. 67

СЕПАШВІЛІ Г.В....... 69

СЕРБІНЕНКО О.Л.... 41

СЕРГЄЄВ В.О............. 46

СЕРГЄЄВ О.А............ 49

СЕРГЄЄВА Г.В.......... 41

СЕРДЮК О.М............ 67

СИВОКОНЬ В.А........ 31

СИДОРОВА С.М........ 52

СИМОНОВА Л.О...... 52

СІМБІРЦЕВ М.Ю...... 65

СІНЕЛЬНИКОВА Л.В. 19

СКВОРЦОВА Т.В...... 52

СКІДАНОВ С.С......... 13

СКОПІНЦЕВ С.А...... 67

СКОРБУЛАТОВ Я.Н. 23

СКОРОБАГАТЬКО А.М.   21

СКРИННІКОВ С.В.... 55

СКРИПНИК Д.О........ 39

СКУБЧЕНКО В.М..... 46

СКУЛІМОВСЬКА І.І. 30

СЛЕТА Т.І.................. 53

СМЕТАННІКОВ А.Є. 25

СМІРНОВА Г.Ю........ 19

СМОЛЯКОВ О.Г....... 23

СНІЖКО І.В............... 49

СОБОЛЄВ Є.В........... 25

СОЛДАТЕНКОВ В.А. 35

СОЛОВЙОВ І.А......... 40

СОЛОМЯТНИК С.В. 58

СОЛЯННІК С.В......... 45

СОМКІН С.А.............. 34

СОМКІНА Н.Л........... 47

СОРОКА Г.І................ 28

СОРОКІН А.В............ 16

СОРОКІН В.П............ 67

СОРОКІНА Т.В.......... 53

СТАВИЦЬКА І.В....... 43

СТАВИЦЬКИЙ О.М. 68

СТАРИХ С.В.............. 39

СТЕПАНЧУК А.С..... 13

СТЕЦЕНКО С.В........ 33

СТЕЦЕНКО С.О........ 56

СТОВБУН Є.І............. 30

СТОВБУН К.С........... 62

СТОГНІЙ Г.М............ 30

СТОЄЦЬКИЙ А.О..... 23

СТОРОЖЕНКО В.В.. 61

СТОРЧАК В.І............. 54

СТОЯН Н.Ю............... 39

СТРИЖАК В.Є........... 17

СТРИЖКО С.Ю......... 35

СТРІГУНОВА Н.В..... 40

СУГАК А.П................. 52

СУК Ю.В..................... 28

СУРКОВ  О.В................ 25

СУРКОВА І.К............. 39

СУХАРЄВ Г.В............ 39

СУХОВ О.М............... 35

СУХОВЕЦЬКИЙ І.А. 61

СУХОРЕБРИЙ І.І...... 37

СУХОРУКОВ В.І....... 69

Т

ТАРАСЕНКО І.М...... 40

ТАРАСЕНКО О.І....... 26

ТАТАРИНА О.П........ 52

ТАУТІЕВ З.Н.............. 27

ТВЕРДОХЛІБ О.К..... 31

ТЕРЕЩЕНКО О.М.... 54

ТЕРЬОШКІН О.В...... 12

ТИТАРЕНКО С.С...... 16

ТИТОВА Л.С.............. 35

ТИЩЕНКО Л.О......... 44

ТІТОВ В.В................... 57

ТКАЧЕНКО А.В........ 17

ТКАЧЕНКО В.А........ 27

ТКАЧЕНКО С.О........ 13

ТКАЧОВ С.Л.............. 65

ТОПТУНЕНКО Б.В.. 65

ТОПТУНЕНКО І.Б.... 37

ТРЕТЬЯК В.О............ 62

ТРЕТЯК О.О.............. 26

ТРИГОЛОВА Р.О...... 23

ТРИГУБЕНКО В.О. 12, 48

ТРИТЯК Є.В............... 46

ТРИТЯК С.С.............. 19

ТРОФИМОВ А.В....... 12

ТРУБАЧОВ А.В......... 41

ТУНІК Д.В.................. 32

ТЮЛЬПАРІ О.В......... 31

ТЯПКІН І.Ю............... 15

У

УВАРКІНА І.В............ 43

УДАЛОВА І.Г............. 31

УЛАНОВ В.А.............. 34

УМАНЕЦЬ І.А........... 28

УСЕНКО А.В.............. 57

УСКОВ В.В................. 40

УСТИМОВ Ю.О........ 29

УТКІНА О.Г............... 34

УШАКОВ М.В............ 62

Ф

ФЕДОРОВ Е.В............ 21

ФЕДОРОВ К.О........... 49

ФЕДОРОВ Р.В............ 13

ФЕДОРЦІВ В.В.......... 58

ФЕДОТОВ А.Ю......... 35

ФЕЛЬДМАН О.В....... 65

ФЕСЕНКО М.О......... 28

ФИСЕНКОВ Д.А........ 60

ФІЛОНОВ В.С............ 65

ФОМІН О.Г................ 54

ФОМКІН Є.А.............. 25

ФРОЛОВ А.О............. 37

ФУРСОВА І.М............ 30

Х

ХАДЖИНОВ Д.М...... 22

ХАЛАБУЗАР С.П....... 49

ХАЛЕЦЬКА О.В........ 44

ХАРАБЕРЮШ О.І..... 13

ХАРАХОРІН В.В........ 37

ХАРЕЧКО В.А...... 25, 26

ХАРЕЧКО С.В............ 29

ХВОЩОВА Л.М......... 52

ХОВРАЧОВ О.В......... 39

ХОДАКОВСЬКА О.В. 38

ХОДАКОВСЬКИЙ О.С. 27

ХОДУНОВ А.С........... 16

ХОЛІН А.А................. 37

ХОЛОДИЛО І.В......... 41

ХОРОЛЬСЬКИЙ В.В. 37

ХОХЛОВА М.В.......... 24

ХРОМОВА Т.М.......... 40

ХУДОКОРМОВ С.В.. 46

Ц

ЦАЛЦАЛКО О.В....... 17

ЦВЄТКОВА С.В......... 32

ЦВІГУН В.С............... 57

ЦИМІДАНОВ А.П..... 20

ЦИФЕРОВ І.В............ 16

ЦОКУРОВ О.М.......... 59

ЦУКАНОВ О.В.......... 44

ЦУКАНОВ О.О.......... 16

ЦУПІЛО О.В.............. 30

Ч

ЧЕБОТАРЬОВ Д.Є.... 24

ЧЕНГАР В.К............... 29

ЧЕРАХ В.В.................. 45

ЧЕРЕЧИН А.В............ 38

ЧЕРНЕНКО А.Ф........ 13

ЧЕРНЕНКО Д.Ф........ 37

ЧЕРНЕНКО Н.В........ 47

ЧЕРНЕНКО С.А........ 58

ЧЕРНЕНКО Ф.А........ 28

ЧЕРНЕЦЬ І.О............. 28

ЧЕРНИШОВ В.В....... 32

ЧЕРНОВ В.А.............. 35

ЧЕРНОВ Д.О.............. 58

ЧЕРНОКОЖА О.М... 70

ЧЕСНОКОВА І.М...... 44

ЧЕХОВ М.А................ 13

ЧИЖИК Н.М.............. 47

ЧИЖИК С.Л............... 42

ЧИЧКАН Н.А............. 61

ЧИЧКАНОВА Н.В..... 32

ЧИШКО О.М.............. 16

ЧОТЧИКОВ А.І......... 21

ЧУВАКОВА І.О......... 41

ЧУЄВ І.А..................... 22

ЧУЙКО О.В................ 28

ЧУЧІН А.В.................. 63

Ш

ШАМРАЙ О.О........... 64

ШАПКОВ А.О............ 27

ШАПОВАЛ Л.М........ 30

ШАПОВАЛ О.О......... 42

ШАПОШНИКОВ О.О. 21

ШАРЕНКО О.Ю........ 69

ШАРОВ О.О............... 15

ШАТКОВСЬКИЙ С.В. 70

ШЕВЕЛЬОВА Л.М.... 30

ШЕВЦОВ О.Б............ 37

ШЕВЦОВ О.М........... 26

ШЕВЧЕНКО І.О........ 32

ШЕВЧЕНКО О.В....... 20

ШЕВЧЕНКО П.М...... 56

ШЕВЧУК В.Ф............ 34

ШЕПЕЛЬ Д.Г............. 55

ШЕПЕЛЬ О.О............ 55

ШЕРОНОВ О.В.......... 40

ШЕСТАК О.С............ 23

ШИНКАРЕНКО О.Ж. 45

ШИНКАРЕНКО Р.В.. 46

ШИШКІНА В.В......... 24

ШЛАПАК Є.І.............. 34

ШТИБА В.М............... 56

ШТИФОРУК Д.А....... 70

ШУЛІКА С.О............. 67

ШУРАНОВ О.В.......... 35

Щ

ЩЕГЛОВА І.О........... 35

ЩЕГОЛЄВ О.Ю......... 12

ЩЕРБАКОВ К.А........ 46

ЩЕРБІНА Я.О........... 36

Ю

ЮРКОВ В.А................ 65

ЮХНЕНКО Г.К......... 30

Я

ЯГНІН А.В.................. 34

ЯКИМЕНКО О.Г....... 12

ЯКУНІНА Л.І....... 20, 44

ЯНКОВСЬКИЙ А.Є.. 41

ЯРМОЛЕНКО П.І...... 35

ЯРЬОМЕНКО О.В..... 45

ЯЦЕНКО А.С............. 13

ЯЦУКНЕНКО І.А...... 25

ЯЦУРА А.В................. 17

ЯШИН Я.О................. 17


Donate Tiny Please Support the Fight

http://www.jar2.com/Please/Donate.htm

 

Last Update: 03/15/2022 11:11 +0300

 

 

LEAKS55AINtell Button

JAR2 Blog ButtonInterview ButtonARTICLES55BOOKS55A

VIDEO55AIMAGES55C

Robles6802

 Site 1JAR2 Biz Link to JAR2 YouTube Account Link to JAR2 Blogger Account Link to JAR2 Live Journal Account Link to JAR2 Word Press Account 

 

  Please help keep us going and make a donation Thanks to all supporters!

PayPal, Сбербанк Sberbank Visa 4276 3800 4476 1661

Copyright JAR2 2003-2103 All Rights Reserved

Publishing Banned Truth Since June 06, 2003